CHINA ROSE KIEMEN | HANOS Horeca Groothandel (2024)

HANOS maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. HANOS.nl, HANOS.be en HANOS.de gebruikt functionele, analytische en marketing cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarnaast worden door derde partijen tracking cookies geplaatst voor klantfeedback en campagnes. Uw internetgedrag kan door deze derden worden gevolgd door middel van deze tracking cookies. Wanneer u op 'Accepteer cookies' klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hierboven beschreven cookies. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan of meer weten over cookies? Kies dan voor "instellingen en meer informatie".

Alle informatie omtrent cookies van HANOS vindt u hier.

Ons beleid inzake cookies
HANOS streeft ernaar u open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op onze website. Cookies worden door ons gebruikt om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. Onderstaand vindt u een verdere uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u, indien u dat wenst, kunt afmelden voor cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt om vast te stellen of vanuit uw computer verbinding is gemaakt met één pagina op onze website. Alleen de cookie wordt op uw computer geïdentificeerd. Persoonsgerichte gegevens kunnen dan in cookies worden opgeslagen, nadat u hiervoor uw toestemming hebt verleend of dit technisch absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld om u aan te melden voor een met een wachtwoord beschermde online-functie.

Verschillende type cookies:
Cookies welke HANOS gebruikt zijn te verdelen in verschillende soorten:

 • Functionele cookies: Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische log-in.
 • Analytische cookies: Analytische cookies helpen ons om erachter te komen wat verbeterd kan worden op onze website.
 • Marketing cookies (first en third-party): Cookies die gebruikt worden om u enquêtes en campagnes te kunnen tonen.

Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen in de functionaliteit van onze website.

Cookies die gebruikt worden door HANOS
Op deze website worden op dit moment onderstaande cookies gebruikt:

Functionele cookies

 • Cookiemelding

  Doel

  Dit cookie gebruikt HANOS om te onthouden of u de cookiemelding wel of niet gesloten heeft. Zonder dit cookie zal de melding niet gesloten kunnen worden in de toekomst.


  Eigenschappen

  Deze cookie komt van HANOS.nl, HANOS.be en HANOS.de en wordt na één jaar verwijderd.

  Naam

  CookiesEnabled

  Delen

  We delen uw informatie niet met derden.

 • New Relic

  Doel

  Met New Relic meten we hoe u HANOS.nl, HANOS.be of HANOS.de gebruikt. Deze gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren.


  Eigenschappen

  Deze cookie komt New Relic en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

  Naam

  JSESSIONID

 • HANOS-vestiging

  Doel

  Met deze cookie wordt de voorkeur voor uw HANOS-vestiging bewaard.

  Eigenschappen

  Deze cookie komt van HANOS.nl, HANOS.be en HANOS.de en wordt na viertien dagen verwijderd.

  Naam

  RememberMe

  Delen

  We delen uw informatie niet met derden.

 • HANOS-sessie

  Doel

  Met deze cookie wordt tijdelijke informatie van uw websitebezoek (sessie) opgeslagen.


  Eigenschappen

  Deze cookie komt van HANOS.nl, HANOS.be en HANOS.de en wordt na één sessie verwijderd.

  Naam

  JSESSIONID

  Delen

  We delen uw informatie niet met derden.

 • Ingelogde gebruikers

  Doel

  Deze cookie wordt gebruikt voor de authenticatie van verzoeken van ingelogde gebruikers.


  Eigenschappen

  Deze cookie komt van HANOS.nl, HANOS.be en HANOS.de en wordt na één sessie verwijderd.

  Delen

  We delen uw informatie niet met derden.

 • Server

  Doel

  Deze cookie zorgt ervoor dat gebruikers naar de juiste server met de minste belasting worden geleid op drukke momenten op de website


  Eigenschappen

  Deze cookie komt van Amazon en wordt na één uur verwijderd.

  Naam

  AWSELB

  Delen

  Amazon deelt geen anonieme data met derden.

Analyserende cookies

 • Google Analytics

  Doel

  Met Google Analytics meten we hoe u HANOS.nl, HANOS.be of HANOS.de gebruikt. Deze gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren.


  Eigenschappen

  Deze cookie komt Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

  Naam

  _ga, _gat, _gid

  Delen

  Google deelt geen anonieme data met derden.

 • Pagina

  Doel

  Met deze cookie kunnen wij analyseren wat uw laatst bezochte pagina op de website is geweest en op welke pagina u zich nu bevindt.


  Eigenschappen

  Deze cookie komt van HANOS.nl, HANOS.be en HANOS.de en wordt na één sessie verwijderd.

  Naam

  hanosLas
  VisitedPage, hanosCurrent
  Page

  Delen

  We delen uw informatie niet met derden.

Marketing cookies

 • DoubleClick

  Doel

  Deze cookies ziet welke pagina's u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties laten zien.


  Eigenschappen

  Deze cookie komt komt van Google en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd.

  Naam

  DSID, IDE

  Delen

  Google deelt anonieme data met derden.

 • Usabilla

  Doel

  Met Usabilla kunnen wij klantfeedback ontvangen van onze klanten. Ook kunnen campagnes getoond worden. Deze cookie zorgt ervoor dat u niet meerdere malen dezelfde campagne ziet. Dankzij deze cookie kunnen wij ook meten hoevaak een campagne is geopend en/of succesvol is afgerond.


  Eigenschappen

  Deze cookie komt van Usabilla en wordt na één week verwijderd.

  Naam

  _ga, _gid

  Delen

  Usabilla deelt geen anonieme data met derden.

Als u cookies blokkeert op onze website kunt u deze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Wilt u helemaal geen cookies ontvangen?
Dan kunt u ook de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Hoe dit gedaan moet worden kunt u vinden in de help functie van uw browser.

CHINA ROSE KIEMEN | HANOS Horeca Groothandel (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5790

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.